Dette kan tage op til 30 sekunder
Vi henter data på din bil
Indlæser...
Ikke-kategoriseret

Gule plader

By 15. May 2023 May 31st, 2023 No Comments

Bil på gule plader

Har du styr på reglerne for kørsel i biler på gule plader? Det kan være forvirrende at finde rundt i, men du må faktisk gerne køre privat i en bil på gule plader. Der er dog andre regler for dette end ved biler på hvide plader. Dette kan du læse meget mere om på denne side.

Bemærk at info og vejledning i artiklen kan være ændret og vi altid anbefaler, at du undersøger direkte med skat eller anden myndighed, for en opdateret og retvisende vejledning.

Indtast varebilens nummerplade og udfyld kontaktoplysninger

Indtast venligst et gyldigt registreringsnummer. Se ofte stillede spørgsmål.
Danish License Plate
Tilføj flere biler

Ønsker du at få vurderet mere end 5 biler, så klik her.

Bil på gule plader - Hvad betyder det egentligt?

En bil på gule plader er en bil med et varerum, som ikke har nogle bagsæder. Bilen bruges til erhvervskørsel og derfor man kan som udgangspunkt spare penge på registreringsafgiften, hvis den udelukkende bruges til erhvervskørsel. Er bilen indrettet med et rum til fragt af varer eller værktøj, er den berettiget til en lavere afgift.

For at falde i kategorien varebil, skal bilen være forsynet med gule plader samtidig med, at den har det førnævnte varerum til fragt af varer eller værktøj. Desuden skal virksomhedens navn eller CVR-nummer angives på begge sider af varebilen, hvis den kører på gule plader.

Se mere om salg af brugte varebiler.

Krav til varebiler:
 • Virksomhedens navn og CVR-nummer skal være synligt på siden af bilen
 • Bilen skal være indrettet til transport af gods, f.eks. varer eller værktøj

Varebiler er også momsfrie i Danmark under den forudsætning, at de kun bruges til erhvervskørsel. Derfor kigger vi nu på reglerne for gulpladebiler, erhvervskørsel og privat benyttelse af varebilen.

Regler for gule plader

Når din virksomheds varebil er registreret på gule nummerplader, skal du betale mindre i registreringsafgift og moms, men til gengæld er der også begrænsninger på, hvad bilen må bruges til.

I løbet af en arbejdsdag må du køre alt det, du har lyst til i varebilen. Dette gælder både til og fra forskellige arbejdspladser og kundebesøg på forskellige adresser. Så længe din kørsel er til formål for virksomheden og opfylder ovenstående regler, er det fuldt berettiget, at der betales lavere afgift på varebilen. Du skal dog kunne dokumentere dette for at undgå et skattesmæk. Kan du ikke dokumentere, at du udelukkende bruger din bil på gule plader til erhvervskørsel, skal du beskattes af dette.

Har du adgang til en gulplade firmabil på dit arbejde og kun benytter denne i arbejdshenseende, skal du heller ikke betale skat af dette. Hvis du har bilen med hjemme, fordi du kører i arbejdsgiverens bil til og fra arbejde, kan du dog med fordel føre kørebog. Dermed kan du bevise, at du udelukkende bruger bilen, når du er på arbejde og ikke i din fritid.

Kørsel, der er tilladt for alle gulpladebiler:

 • Kørsel til spisning eller afhentning af mad er tilladt, så længe det gøres i arbejdstiden
 • Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejdsplads er tilladt, hvis du skal bruge bilen til erhvervsmæssig kørsel dagen efter. Dette kan dog kun gøre 25 gange om året
 • Hvis din arbejdsgiver beder dig om det, må du hente og sætte kolleger af på vej til og fra arbejde
 • Kørsel mellem din virksomheds faste adresse og forskellige arbejdssteder er tilladt. Dette kan være kørsel mellem virksomhedens kontor og en kundes adresse

 

Herunder kan du læse om flere af reglerne for brug af firmabil på gule plader.

Vare- og lastbiler på gule plader

En varebil er indrettet til godstransport og har kun én sæderække. Du skal ikke betale fuld registreringsafgift på din varebil på gule plader. Denne må også kun bruges til erhvervsmæssig kørsel og ikke til privat kørsel. Ønsker du at bruge varebilen til privat kørsel, kan du enten købe dagsbeviser eller omregistrere varebilen til privat eller delvis privat brug.

Mandskabsvogne

En mandskabsvogn er en varebil, der bruges til at transportere mandskab. Køretøjet er typisk indrettet med bagsædearrangement, såsom en dobbeltkabine. Denne bil er fritaget for registreringsafgift, hvorfor der også er begrænsninger for, hvordan den må bruges. Du kan læse mere om reglerne for mandskabsvogne på SKATs hjemmeside.

Indberetning af privat brug

Hvis du eller en medarbejder bruger bilen privat, skal dette indberettes, så der betales skat af bilen. Ønsker du kun at bruge den til privat kørsel op til 20 gange på et år, kan du købe dagsbeviser – ellers skal bilen omregistreres til papegøjeplader.

Specialindrettede varebiler

En specialindrettet varebil er indrettet til et specielt formål. Motorstyrelsen vurderer om det er en specialindrettet varebil ud fra følgende faktorer:

 • Varebilen må ikke være egnet som alternativ til en privat bil
 • Der skal være et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den pågældende måde
 • Varebilen skal være nødvendig for, at brugeren kan udføre sit arbejde
Virksomheder med skiftende arbejdssteder

For at kunne bruge varebilen mellem bopælen og arbejdsstederne uden at skulle betale ekstra, skal følgende krav være opfyldt:

 • Bilen er forsynet med værktøj, eller du eller din medarbejder har et lager derhjemme
 • Bilens værdi skal kunne afskrives fuldt ud efter skattereglerne
 • Bilen må ikke bruges til private formål

Er kravene opfyldt, må der køres ubegrænset mellem arbejdsstederne og virksomhedens faste adresse og lejlighedsvis mellem bopæl og virksomhedens adresse.

Moms på gulpladebiler

Når du har en bil på gule plader, er det fordi den udelukkende bruges til erhvervsmæssig kørsel. Den bruges altså kun til momspligtige aktiviteter i din virksomhed. Der er mange forskellige regler angående varebiler, som kan være svære at huske på. I forhold til moms, er det dog ret enkelt – reglen er nemlig den samme uanset, hvad bilen vejer, så længe den kun benyttes til erhvervskørsel.

Du får fuldt fradrag på firmabilen på gule plader uanset bilens vægt. Dette gælder både indkøbsprisen eller leasingprisen, efterfølgende driftsomkostninger og det afsluttende salg. Disse udgifter må du trække fra i regnskabet – uanset om bilen vejer et eller fire tons, så længe du kan dokumentere, at bilen kun bruges til momspligtige aktiviteter i virksomheden.

Hvis du eller din arbejdsgiver trækker moms fra på en bil, der benyttes til privat kørsel, bliver der slået hårdt ned på det. Derfor er det vigtigt, at varebilen på gule plader udelukkende bruges til erhvervskørsel medmindre, der er betalt moms, der tillader privat benyttelse. Du må altså ikke hente dine børn eller handle ind til aftensmaden i din momsfrie varebil.

Beskatning af firmabil på gule plader

Du må som hovedregel kun benytte din firmabil på gule plader til erhvervsmæssig kørsel. Hvis du kører private ærinder i din firmabil, anses bil for at være fri bil stillet til rådighed af din arbejdsgiver, hvorfor du skal beskattes. Derudover får din arbejdsplads også en momsregning, som, ligesom beskatningen, virker med tilbagevirkende kraft i op til tre år.

Er din firmabil på gule plader specialindrettet, er der dog undtagelser fra denne regel. I dette tilfælde kan du nemlig lovligt bruge bilen til at køre mellem dit hjem og din arbejdsplads samt udføre svinkeærinder. Dette kan du læse mere om længere nede i denne artikel.

Hvad er reglerne for privatbenyttelsesafgift?

Privatbenyttelsesafgiften er en afgift, der skal betales, hvis du bruger din bil til både erhvervsmæssige og private formål. Her er der tale om en bil med papegøjeplade, som er delvis hvid og delvis gul. Biler med papegøjeplader har en lavere registreringsafgift end biler på hvide plader, men der skal til gengæld betales privatbenyttelsesafgift. Derudover er der et begrænset udvalg af biler, da de ikke har bagsæder.

Hvis du ikke overholder reglerne for gulpladebiler

Hvis du bryder reglerne gulpladebiler og kører privat i en bil, der er godkendt til erhvervskørsel, risikerer du og dine medarbejdere at få bøder og afgifter. Konsekvenserne kan variere, men du risikerer at skulle:

 • Betale det momsfradrag tilbage, som du fik ved købet af bilen
 • Betale privatbenyttelsesafgift
 • Betale skat af fri bil for de år, som virksomheden har ejet bilen
 • Betale en bøde for ikke at have overholdt loven på området

Indtast varebilens nummerplade og udfyld kontaktoplysninger

Indtast venligst et gyldigt registreringsnummer. Se ofte stillede spørgsmål.
Danish License Plate
Tilføj flere biler

Ønsker du at få vurderet mere end 5 biler, så klik her.

Dagsbevis til privat kørsel

Et dagsbevis giver dig retten til at køre privat i din varebil på gule plader. Du kan dog ikke købe dagsbeviser til trailere, påhængsvogne eller køretøjer, der er fritaget for afgift, f.eks. mandskabsvogne. For at købe et dagsbevis til en virksomheds gulpladebil, skal du have den registrerede ejer eller brugers tilladelse.

Dagsbeviset gælder i op til et døgn. Køber du det på forhånd gælder det fra kl. 00.00 til kl. 23.59 den pågældende dag. Hvis du køber det på dagen for brug, gælder det fra købstidspunktet til kl. 23.59. Du kan højst købe 20 dagsbeviser i et kalenderår, og de købes i appen ”Dagsbevis” eller i Motorregistret.

Prisen på et dagsbevis afhænger af, hvad bilen vejer og om virksomheden, som ejer bilen, har fratrukket momsen i indkøbet af bilen og driftsomkostningerne.

Hvis bilen vejer tre tons eller derunder og virksomheden trækker moms fra, er prisen for et dagsbevis 225 kr. Vejer bilen mellem tre og fire tons imens virksomheden trækker moms fra, koster dagsbeviset 185 kr. Hvis virksomheden ikke trækker momsen fra på varebilen, koster et dagsbevis 185 kr. Dette gælder uanset om bilen vejer under tre tons eller op til fire tons.

Regler for specialindretning

Hvis din bil er specialindrettet og har en samlet vægt på under fire tons, skal din arbejdsgiver ikke betale moms og skat af fri bil. Det er dog en vurderingssag fra gang til gang, hvad det vil sige at have en specialindrettet bil. Det er dog sikkert, at du har ret til fuldt momsfradrag og ingen beskatning af fri bil, hvis din bil på gule plader vurderes til at være specialindrettet. Dette skyldes, at den specialindrettede bil ikke er egnet til privatkørsel. Hvis din bil er kategoriseret som et specialindrettet køretøj, kan du lovligt bruge den til kørsel mellem dit hjem og din arbejdsplads samt til svinkeærinder. Derfor må du gerne aflevere børn eller handle ind, hvis det ligger tæt på din normale rute, så længe din arbejdsplads tillader det. Du må dog ikke overstige 1.000 km på 12 sammenhængende måneder, og det skal være i forbindelse med kørsel til og fra arbejde. Bruges den specialindrettede firmabil til kørsel til og fra arbejde samt svinkeærinder, kan du ikke på kørselsfradrag for denne kørsel.

Herunder kan du se faktorer, der taler for og imod, at din bil er specialindrettet.

Din bil er sandsynligvis specialindrettet, hvis:
 • Bilen er et større køretøj, f.eks. en kassevogn
 • Der er ingen sideruder i varerummet
 • Der er fastmonteret reoler eller hylder i varerummet
 • Der er særlige installationer på passagersædet
 • Bilen er beskidt, der er lugtgener eller kræver arbejdstøj
 • En specialindrettet er nødvendigt i dit erhverv. Dette kan være murere.
Din bil er sandsynligvis ikke specialindrettet, hvis:
 • Bilens indretning ikke gavner din virksomhed. Det kan være, hvis din bil har firehjulstræk uden erhvervsmæssig begrundelse
 • Bilen i udseende og størrelse minder om en almindelig bil
 • Bilens lastrum ikke har nogen særlig indretning, såsom reoler
 • Bilen er ren og pæn indvendigt, så den ikke kræver arbejdstøj

Omregistrering til hvide plader

Hvis du ombygger din varebil, så den ikke længere er utvivlsomt konstrueret som varebil til godstransport, skal du omregistrere den til hvide plader. Det samme gælder, hvis bilen ikke opfylder kravene for at være registreret til godstransport. Dette kan være, hvis varebilen har en sæderække bag forsædet.

Når du omregistrerer din varebil til personbil på hvide pladser, skal du betale udgifter til ombygning af bilen, en ekstra registreringsafgift, prisen for at få bilen synet, nummerplader og en ny sats i ejerafgift eller vægtafgift. Du kan læse mere om de specifikke udgifter på SKATs hjemmeside her.

 

Guide til omregistrering af din varebil

1

Bed om en værdifastsættelse i Motorregistret

Dette gøres ved at logge på TastSelv, hvorefter du vælge Motor – Motorregistret og dernæst Registreringsafgift og Anmod om værdifastsættelse. Her udfylder du skærmbillederne og Godkender. Du kan se en kvittering i dit meddelelsesarkiv.

Du kan se afgørelsen i TastSelv under Motor og Meddelelser fra Motorregistret eller i Digital Post. Udfylder du dette på vegne af din virksomhed, kan du se afgørelsen i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv eller i Digital Post.

2

Betal registreringsafgiften

Dette gøres i din netbank eller mobilbank. Til dette skal du bruge betalingslinjen, der fremgår af afgørelsen.
3

Køb nye nummerplader

Når du har betalt registreringsafgiften og har modtaget bekræftelse på dette, kan du købe nye nummerplader hos en nummerpladeoperatør.

Firmabil på gule plader – hvad hører ind under privat kørsel?

Hvis du har en firmabil på gule plader, må den ikke bruges til privat kørsel. Privat kørsel indebærer f.eks. indkøb, fritidsaktiviteter, kørsel til og fra institutioner med børn og fragt af private ting som møbler, haveaffald eller flyttekasser.

Til gengæld kan du godt hente mad i arbejdstiden, hente og bringe kolleger til og fra arbejde så længe arbejdsgiveren har givet tilladelse og køre hjem i bilen op til 25 gange om året. Så længe du ikke kører efter private ærinder mere end 20 gange i et kalenderår, kan bilen stadig fungere som en firmabil på gule plader.

Kørebog for gulpladebiler

Mange erhvervsbilister kan blive i tvivl om de skal føre kørebog for deres firmabil på gule plader, men faktisk er det generelle svar nej. Firmabilen bliver jo som bekendt kun brugt til erhvervsmæssig kørsel, hvor bilen ikke er parkeret steder, hvor den ikke har grund til at holde parkeret.

Hvis din bil på gule plader, som ikke er specialindrettet, holder parkeret ved din bopæl, foran dagligvarebutikken eller lignende uden for normal arbejdstid, kan Skattestyrelsen dog kræve at se en udført kørebog. Denne skal være fuld og korrekt udfyldt, så de kan tjekke, om du overholder reglerne for kørsel i gulpladebiler. Hvis du ikke er i stand til at vise en kørebog frem, kan de formode, at bilen er blevet benyttet til privat kørsel. Derfor er det en fordel at føre kørebog, så du er sikret, hvis bilen kommer til at holde parkeret udenfor dit arbejdssted.

Kørselsfradrag i min gulpladebil – Hvad er reglerne?

Det er ikke muligt at få kørselsfradrag for transport til og fra arbejde i gulpladebiler, da disse køretøjer ikke må benyttes til privat kørsel. Derudover kan du ikke få kørselsfradrag samtidig med, at du gør brug af reglerne om beskatning af specialindrettede køretøjer med gule plader.

Indtast varebilens nummerplade og udfyld kontaktoplysninger

Indtast venligst et gyldigt registreringsnummer. Se ofte stillede spørgsmål.
Danish License Plate
Tilføj flere biler

Ønsker du at få vurderet mere end 5 biler, så klik her.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål?

Glimrende, så mangler vi lidt supplerende info om dig

Dine personlige data vil blive anvendt til at indhente en tilbudspris i overensstemmelse med aftalen. Læs mere om dette i vores persondatapolitik.
Hjælp