1 BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Solgt.com A/S, CVR-nr. 40 72 73 53 er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som
  vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte os på mail: support@solgt.com.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at skabe en brugerprofil med henblik på levering af vores ydelser/serviceydelser, herunder foretage vurderinger, bookinger, inspektioner og salg, samt såfremt du har givet samtykke, at holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder. Vi kan også udsende kundetilfredshedsundersøgelser på baggrund af vores legitime interesse i at følge op på salget, så vi har mulighed for at forbedre vores services.
 • At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f.
 • At kategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige personoplysninger – som navn,
  telefonnummer, e-mail, registreringsnummer på bilen og adresse.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere herunder tilknyttede
  forhandlere, som er involveret i forbindelse med levering af ydelsen.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at vi fortsat har et formål med at behandle dem samt efter vores seneste kontakt med dig, og senest 5 år herefter.

2 DINE RETTIGHEDER

2.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
2.2 Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst få indsigt i de personoplysninger vi
behandler om dig og adgang til at berigtige/opdatere oplysningerne.
2.3 Du har ret til sletning, dvs. du har som udgangspunkt adgang til at få dine oplysninger om dig slettet. Dine oplysninger vil dog
blive slettet på det seneste tidspunkt af 1) at eventuelle formueretlige krav forældes endeligt efter
Forældelsesloven, eller 2) at den lovbestemte opbevaringspligt udløber, medmindre vi af
regnskabsmæssige eller andre juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en
længere periode, dog senest i 5 år.
2.4 Du har i visse tilfælde ret til begrænsning af behandlingen af dine oplysninger.
2.5 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
2.6 Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en
anden uden hindring.
2.7 Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os, hvis du har givet dit samtykke til at vi kan behandle dine personoplysninger.
2.8 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

3. INFORMATION OM FÆLLES DATAANSVAR MED FORHANDLER

3.1 Når du via en bilforhandler, som Solgt.com er partner med, gør brug af Solgt.coms bilvurderingsværktøj på forhandlerens hjemmeside til at få et tilbud på din bil, behandler Solgt.com og den pågældende forhandler dine personoplysninger til et fælles formål: at give dig til et tilbud på at købe din bil. I dette tilfælde er Solgt.com og forhandleren fælles dataansvarlige og det betyder, at Solgt.com og forhandleren sammen er blevet enige om, hvem der er ansvarlig for at overholde GDPR med hensyn til dine rettigheder.

3.2 Solgt.com er ansvarlig for at overholde GDPR artikel 5-6, artikel 12-22 og artikel 32-34 ved behandling af dine personoplysninger. Dette indebærer, at Solgt.com vil sikre, at de grundlægge databeskyttelsesretlige principper overholdes, at der foreligger et lovligt behandlingsgrundlag for sin del af den fælles databehandling, informere dig om dine rettigheder i denne persondatapolitik, behandle anmodninger fra dig om at gøre brug af dine rettigheder, implementere passende sikkerhed til at beskytte dine personoplysninger, og underrette Datatilsynet samt – hvor relevant – dig ved et brud på persondatasikkerheden, der angår Solgt.coms forpligtelser efter aftalen med forhandleren og GDPR.

3.3 Forhandleren er ansvarlig for at overholde GDPR artikel 5-6 og artikel 33-34. Dette indebærer, at Forhandleren vil sikre, at de grundlægge databeskyttelsesretlige principper overholdes, at der foreligger et lovligt behandlingsgrundlag for sin del af den fælles databehandling, og underrette tilsynsmyndigheden samt – hvor relevant – dig ved et brud på persondatasikkerheden, der angår Forhandlerens forpligtelser efter aftalen med Solgt.com og GDPR.

3.4 Såfremt du har spørgsmål angående dine rettigheder, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, når du bruger Solgt.coms bilvurderingsværktøj via forhandlerens hjemmeside, skal du være velkommen til at kontakte os via vores kontaktoplysninger nedenfor.

4 KLAGE TIL DATATILSYNET

4.1 Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for
at gøre dig tilfreds. Du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300
København K. Tlf. 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på
www.datatilsynet.dk.