Dette kan tage op til 30 sekunder
Vi henter data på din bil
Indlæser...
BiltipsSikkerhed

Vanvidskørsel

By 18. January 2024 February 7th, 2024 No Comments

Hvad er vanvidskørsel?  

Hvornår overskrider man hastighedsgrænsen i så høj en grad, at der er tale om vanvidskørsel - og hvordan betegner man vanvidsbilisme i Danmark? 

Der er en række forudsætninger, der skal være til stede, hvis du bliver anklaget for vanvidskørsel. Nedenunder har vi sammensat en række kriterier for, hvilke regler, der er for vanvidskørsel - samt hvornår kørslen er kendetegnet som vandvidskørsel. 

Hvornår kører man vanvidskørsel? 

Reglerne for vanvidskørsel er defineret af færdsels- og straffeloven. Deri nævnes en række betingelser som; hvis man kører med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct., hvor man må køre 60 km/t eller under, betegnes det som vanvidskørsel. Hvis man kører spirituskørsel med en promille over 2,0 eller kører 200 km/t kendetegnes det ligeledes som vanvidskørsel. Hensynsløs kørsel er også vanvidskørsel, hvis man eksempelvis vælger at overskride fuldt-optrukne spærrelinjer, kører mod færdselsretningen og eller skaber farlige situationer i tæt trafik på motorvejen. Den sidste betegnelse er, hvis man bringer andres liv i fare ved uagtsomt at forvolde betydelig skade på nogen – eller begå uagtsomt manddrab under særlige omstændigheder. 

 • Hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. 
 • Kørselshastighed på 200 km/t eller derover 
 • Spirituskørsel med promille over 2,00 
 • Hensynsløs kørsel - overskridelse af fuldt-optrukne spærrelinjer 
 • Bringe andres liv i fare

Det er også vanvindskørsel, hvis man kører spiritus- eller narkokørsel. Her vil politiet vurdere, om man er så påvirket, at man ikke er i stand til at køre sikkert. Det er også vanvidskørsel, hvis føreren, grundet sygdomssvækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af bedøvende midler eller lignende årsager begår sig i sådan tilstand, at han eller hun ikke er i stand til at føre et køretøj. Straffen for vanvidskørsel er her konfiskering af køretøjet. 

Er spirituskørsel vanvidskørsel? 

Spirituskørsel bliver sidestillet med – og straffet som - vanvidskørsel, hvis du rammer nogen med en høj promille i blodet. Det straffes også, hvis man er beruset bag rattet, og er involveret i en trafikulykke, hvor man uagtsomt forvolder betydelig skade eller uagtsomt manddrab. 

Hvad er straffen for spirituskørsel? 

Straffen for spirituskørsel er bl.a. afhængig af størrelsen på førerens promille. Hvis promillen er på 0,5-1,2 får man en betinget frakendelse af kørekortet. Det vil sige, at man inden for 6 måneder skal have bestået både teori- og køreprøve. Inden prøverne skal man have gennemført et ANT-kursus (Alkohol, Narko og Trafik). Man får desuden en bøde svarende til ens netto månedsløn gange den målte promille. 

Hvis man kører med en promille på 1,2-2,0 får man frakendt sit kørekort ubetinget i tre år. Man kan dog søge Færdelsstyrelsen om at køre med alkolås i de tre år, og derved fortsat have lov at køre bil. Man skal dog have bestået en køreprøve og gennemført ANT-kurset. Her får man også en bøde svarende til netto månedsløn ganget med den målte promille.  

Hvis man derimod kører med en promille over 2,0 får man frakendt sit kørekort ubetinget i mindst tre år og får 20 dages ubetinget fængsel. Køretøjet, man har kørt i, kan blive konfiskeret, og man skal betale en bøde svarende til ens netto månedsløn - og samtidig tage ANT-kurset. 

Man kan også søge om at køre med alkohollås i de efterfølgende to år, eller vente med at søge generhvervelsen af kørekortet til de fem år er gået. 

Promille  Straf 
0,5-1,2 
 • Betinget frakendelse af kørekort 
 • Skal bestå teori- og køreprøve inden for 6 måneder 
 • Skal gennemføre ANT-kursus 
 • Bøde (månedsløn ganget med promille) 
1,2-2,0 
 • Ubetinget frakendelse af kørekort i tre år 
 • Bestå køreprøve 
 • Gennemføre ANT-kursus 
 • Bøde (månedsløn ganget med promille) 
> 2,0 
 • Ubetinget frakendelse af kørekort i mindst tre år 
 • 20 dages ubetinget fængsel 
 • Risiko for konfiskeret køretøj 
 • Bøde (månedsløn)
 • Gennemføre ANT-kursus

Kan bilen konfiskeres ved vanvidskørsel? 

Bilen, der bliver brugt til vanvidskørsel, bliver beslaglagt af politiet med henblik på konfiskation og gensalg. Indtægterne fra bilen bliver videregivet til statskassen. Konfiskationen gælder, uanset om føreren er bilens ejer eller ikke, da bilen er blevet brugt til vanvidskørslen. Hvis du prøvekører en bil hos en bilforhandler, vil du i de fleste tilfælde underskrive, at du ikke bruger den til vanvidskørsel. Under alle omstændigheder skal man skrive under på at være erstatningsansvarlig, hvis bilen bliver konfiskeret af politiet i følge reglerne om vanvidsbilisme. 

Næsten 2.000 køretøjer beslaglagt efter to år med stramninger mod vanvidskørsel 

Fra 2021 fik politiet mulighed for at beslaglægge og gensælge køretøjer, der bliver brugt til vanvidskørsel. Dvs. det er blevet en fast sanktion at beslaglægge bilen hver gang, der er tale om vanvidskørsel. Bilerne bliver beslaglagt på stedet, hvor vanvidskørslen har fundet sted. Når køretøjet er endeligt konfiskeret, bliver der mulighed for at bortauktionere køretøjet. I 2023 blev der registreret 1902 beslaglagte biler af Rigspolitiet. 

Se fordelingen af beslaglagte køretøjer pr. Politikreds

Nedenfor finder du et overblik over, hvor stort antal beslaglagte køretøjer der findes i hver politikreds. 

Politikreds  Antal beslaglagte køretøjer 
Bornholm  22 
Fyn  188 
København  126 
Københavns Vestegn  128 
Midt- og Vestjylland  257 
Midt- og Vestsjælland  136 
Nordjylland  191 
Nordsjælland  142 
Syd- og Sønderjylland  144 
Sydsjælland og Lolland-Falster  189 
Sydøstjylland  198 
Østjylland  181 
I alt  1902 
Kilde: Justitsministeriet  

 

Udregn din bils tilbudspris helt gratis:

- dog kun nyere biler fra og med årgang 2000

Indtast venligst et gyldigt registreringsnummer. Se ofte stillede spørgsmål.
Danish License Plate

Af Amalie Andrea Lundberg 

Amalie er Content- og kommunikationsmedarbejder hos Solgt.com og er i gang med en bachelor i International Virksomhedskommunikation. Amalie har allerede erfaring med kommunikation og interesse for bilbranchen. 

Amalie vil gerne fokusere på, hvordan børnefamilien eller den almindelige bilejer får bedst mulig information omkring bilmarkedet. Derudover producerer Amalie også indhold på sociale medier og hjemmesiden til nytte for erhvervskunden, der gerne vil være godt kørende. 

Har du spørgsmål?

Glimrende, så mangler vi lidt supplerende info om dig

Dine personlige data vil blive anvendt til at indhente en tilbudspris i overensstemmelse med aftalen. Læs mere om dette i vores persondatapolitik.
Hjælp